Wykładowcy i studenci związani z Katedrą Szkła prezentują swe prace na wielu wystawach w kraju i zagranicą. Często są animatorami i organizatorami działań wystawienniczych. Warto podkreślić współpracę Katedry Szkła z BWA we Wrocławiu i jego Galerią Szkła i Ceramiki oraz Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.