Wykładowcy

Twórczość, osiągnięcia artystyczne, projektowe oraz działalność pedagogiczna wykładowców maja szczególny wpływ na wizerunek Katedry Szkła. Różnorodność postaw twórczych jaka reprezentują sprawia, że "nasze miejsce na Traugutta" jest wyjątkowe. Wiedza i doświadczenie pedagogów stanowi cenne wsparcie dla rozwoju artystycznych i zawodowych aspiracji młodych adeptów szkła.